<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d35585353\x26blogName\x3ds%C3%B6ylemedi+demeyin,+%C3%A7izerim+:)\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://cizerim.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizerim.blogspot.com/\x26vt\x3d-3367878830323077773', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
bujene

yeşil pencere

Pazartesi, Ekim 16, 2006


2002 mayısında çizmiştim bunu. o zamanlar tabletim yoktu. az uğraşmamıştım pc'de... bugün aklıma geldi birden. orjinali cd'lerimdeydi, cd'lerim de istanbul'da. bilgisayarda ara tara sonunda buldum, neyse ki zamanın birinde kaydetmişim :) sizlerle paylaşmak istedim ;)

bugün benim doğum günüm :)

Cuma, Ekim 13, 2006

evet bugün benim doğum günümdü :) şu son birkaç gündür kutlamalara acayip alıştım, çok özleyeceğim bu günleri ;) tam 25 yaşına bastım. küçükken hep merak ederdim, "acaba 25 yaşıma gelince ne olacak, nerelerde olacağım, evli mi olacağım bekar mı, eşim nasıl biri olacak vs. " siz de merak ettiniz mi bilmiyorum ama kesinlikle bugünleri iple çekiyordum o zaman. şimdiyse küçüklüğüme dönebilmeyi ne çok isterdim :) o saf, masum günler, dünyadan habersiz zamanlar, oyun çağları, sorumluluktan uzak bir hayat... neyse, her yaşın bir güzelliği vardır derler. bakalım bu yaşımda beni neler bekliyor ;)

geçiyor yıllar bir bir...

Salı, Ekim 10, 2006

bir gün, üç gün, beş gün, iki hafta, üç ay derken tam 2 yıl geçti... bugün 2. evlilik yıldönümümüz... çok şükür ki bu günleri de gördük. 2 yılda ne mi oldu? kilo aldım :)) bekarlıktaki o filinta halimizden eser kalmadı. e haliyle gardropu yeniledik bol bol :)) sanırım en çok benim işime yaradı bu. sonra birbirimize alıştık, hayata alıştık. Allah nasip ederse 3. yıldönümümüzü de 3 kişi olarak kutlamak istiyoruz ;)

ateş böceği

Cumartesi, Ekim 07, 2006

bir proje için çizmiştim kendisini :) blog satırlarıma bu sevimli ateş böceğiyle başlamak istedim. hadi bakalım, vatana millete hayırlı olsun :)


Free Hit Counter