<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d35585353\x26blogName\x3ds%C3%B6ylemedi+demeyin,+%C3%A7izerim+:)\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://cizerim.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://cizerim.blogspot.com/\x26vt\x3d-3367878830323077773', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
bujene

31 Mayıs Dünya Sigarasızlık Günü

Perşembe, Mayıs 31, 2007


Bugün Dünya Sigarasızlık Günü... Lama ve ben bir süre önce, kendi çapımızda, bloglar arasında sigaraya hayır kampanyası başlatmak istedik. Konuyla ilgili blogumuzu Lama'nın yeğeni Gülnihal'in güzel bir yazısıyla açtık. Fakat kampanya için slogan ve logo önemliydi. Düşündük taşındık, aramızda pek çok slogan bulduk ama orjinal, işte bu diyebileceğimiz bir slogan olmadı. Bir elin nesi var iki elin sesi var hesabı sloganla ilgili siz değerli arkadaşlarımıza danışmaya karar verdik. Bize önerilerinizi yazarsanız çok seviniriz :) Bu arada aynı zamanda Lama da kendi blogunda bir post yayınlayacak bu konuyla ilgili. Gelişmeleri oradan da takip edebilirsiniz ;)

Biraz da Dünya Sigarasızlık Günü ve sigaranın zararlarıyla ilgili bilgilenelim :)

Dünya Sağlık Örgütüne üye diğer ülkeler ile birlikte ülkemizde her yıl 31 Mayıs “Sigarasız Bir Dünya Günü” etkinlikleri yapılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütüne üye devletler 198 yılında bu günü, sigara salgını ile oluşan önlenebilir hastalık ve ölümlere dikkat çekebilmek için etkinlik günü olarak belirlemişlerdir.

Bugün '31 Mayıs Dünya Sigarasızlık Günü' uzmanlar sigaranın sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine karşı uyarıda bulunuyor. Hisar Intercontinental Hospital'dan Psikiyatri Uzmanı Dr. Çağatay Karşıdağ, tiryakileri bu özel günde temiz bir sayfa açarak sigarayı bırakmaya davet ediyor.

ESİRİ OLMAYIN

Sigara tiryakiliğinin gelişim sürecini ve bırakma aşamasında karşılaşılan güçlükleri açıklayan Dr. Çağatay Karşıdağ, nikotin bağımlılığının özentiyle denenen ilk nefesle başladığını ifade etti. Evde sigara içen birilerinin varlığı ya da sıkıntıdan kurtulma, bir merak; sigara içimini tetiklediğini anlatan Dr. Çağatay Karşıdağ, "İlk başlarda gerçekten de sayıca az kullanılır, ancak zaman ilerledikçe, sıkıntı ve stresler arttıkça dozu da gitgide artmaya başlar. Sonrasında kişi artık sigaranın esiri olacak derecede kurtulamadığından bırakmayı düşünemez bile" dedi.

HERKES RİSK ALTINDA

Ülkemizde sigaraya başlama yaşının 11'e indiğini kaydeden Dr. Çağatay Karşıdağ, "Erkekler, kızlardan 2 kat daha fazla sigara kullanırken, sosyo-ekonomik durumu düşük olan gruplarda sigara kullanımı daha sık görülmektedir. Değişik illerde yapılan araştırmalarda ortaöğrenim gençlerinde yaşamı boyunca en az bir kez sigara kullanım oranı % 46 ile % 64 arasında değişmektedir. Bu oranlar gün geçtikçe de artmaktadır. Sigaranın olumsuz etkilerine karşı herkes risk altında olmasına karşın hamileler ve yeni çocuk sahibi olanlar, hastanede yatan hastalar, kalp - damar sistemi hastaları, kanser hastaları ve sigara içen anne-babaların çocukları özel risk altındadır" şeklinde konuştu.

BİRDEN BIRAKIN

Sigarayı bırakmaya çalışanların genellikle birden karar vererek bıraktıklarına dikkat çeken Dr. Çağatay Karşıdağ, "Ancak kesin bir karar verilememişse veya kendi isteğinin dışında bırakmaya çalışıyorsa bu sadece sigara kullanımına ara verildiği, yakın zamanda yeniden sigaraya başlanacağı anlamına gelmektedir" şeklinde konuştu.

SağIıkta ağır tablo

Tiryakileri sigarayı bırakmaya götüren sebepleri de açıklayan Dr. Çağatay Karşıdağ, "Bunların başında öncelikle ağır bir tıbbi hastalığının olduğunun öğrenilmesi, beden ve ruh sağlığının bozulduğunun fark edilmesi, aile ve sosyal çevrenin bırakma konusunda baskı yapması, bazen de çevresindeki sigara kullanıcılarının son durumunu gösteren belge veya fotoğrafların görülmesi, saptanan sebepler arasındadır" dedi.

Akciğer kanserlerinin hepsi sigara tiryakisi!

Hisar Intercontinental Hospital Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Orhan Dalkılıç meslek hayatı boyunca karşılaştığı bütün akciğer kanseri vakalarını sigara tiryakilerinin oluşturduğunu söyledi. Tiryakileri sigarayı bırakmaya davet eden Dalkılıç, "Girdiği insan bünyesinde dudaktan parmağa kadar tüm organları içten içe kemirerek kansere neden olmaktadır. Bu kimyasal zehirli maddelerin en büyük hedefi temiz havayı aldığımız akciğerlerimiz olup % 95 kanser yapmaktadır. Kanser yapamadıklarında ise her çeşit azap çektirici hastalıklara neden olmaktadır" dedi. Sigaranın son yıllarda hedefini kadınlara yönelttiğini ifade eden Dr. Orhan Dalkılıç, "Etkilediği kadınlarda erken yaşlanma, kemik erimesi, kısırlık, anormal gebelik, sakat ve hastalıklı çocuk doğmasına neden olmaktadır" şeklinde konuştu.

5 adımda tiryaki olmaktan kurtulun

1- Sigarayı bırakmaya hazır olun: Kesin bir bırakma zamanı belirleyin. Sigara içilen ortamlardan uzak durun. Sigarayı bırakma girişimlerinizi hatırlayın, böylece nelerin işe yaradığını, nelerin boş girişimler olduğunu gözden geçirin.

2. Çevrenizden yardım ve destek isteyin: Çevrenize sigarayı bırakmak istediğinizi ve size bu konuda yardımcı olmalarını rica edin. Çevrenizde sigara içilmemesine dikkat edilmesini isteyin.

3. Yeni davranışlar geliştirin: Dikkatinizi sigara içme isteğinden başka konulara çekmeye çalışın. İlk defa sigarayı bırakıyor iseniz günlük rutin davranışlarınızı değiştirin, işe, okula başka yollardan gidin, yaptığınız rutin işleri başka şekillerde yapmaya çalışın. Bol su veya kilo aldırmayan başka sıvılar için.

4. Doktora başvurun: Doktorunuzun önerdiği destek niteliğindeki ilaçları kullanabilirsiniz. Nikotin bandı, nikotin sakızları veya bupropion etken maddeli bazı ilaçlar bu amaçla kullanılmaktadır. Ancak ilaçları kendi başınıza karar verip almayın,

5. Risklere dikkat edin: Kendinizi, sigara içmeyi bırakmanın zorluklarına ve kimi zaman da yeniden başlama riskine karşı hazırlayın.

kaynak

Etiketler: ,


Free Hit Counter